Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:45 AM 45 min
AM Announcements 8:50 AM 8:55 AM 5 min
Period 2 8:55 AM 9:40 AM 45 min
Period 3 9:45 AM 10:30 AM 45 min
Period 4 10:35 AM 11:20 AM 45 min
Period 5 (Fr./So. Lunch) 11:25 AM 12:10 PM 45 min
Period 6 (Jr./Sr. Lunch) 12:15 PM 1:00 PM 45 min
Period 7 1:05 PM 1:50 PM 45 min
Period 8 1:55 PM 2:40 PM 45 min
Period 9 2:45 PM 3:30 PM 45 min
Mass Only Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:38 AM 38 min
AM Announcements 8:43 AM 8:48 AM 5 min
Period 2 8:48 AM 9:26 AM 38 min
Period 3 9:31 AM 10:09 AM 38 min
Period 4 10:14 AM 10:52 AM 38 min
Mass 10:57 AM 11:55 AM 58 min
Period 5 (Fr./So. Lunch) 12:00 PM 12:38 PM 38 min
Period 6 (Jr./Sr. Lunch) 12:43 PM 1:21 PM 38 min
Period 7 1:26 PM 2:04 PM 38 min
Period 8 2:09 PM 2:47 PM 38 min
Period 9 2:52 PM 3:30 PM 38 min
Early Dismissal Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:30 AM 30 min
AM Announcements 8:35 AM 8:40 AM 5 min
Period 2 8:40 AM 9:10 AM 30 min
Period 3 9:15 AM 9:45 AM 30 min
Period 4 9:50 AM 10:20 AM 30 min
Period 5/6 (No Lunch) 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Period 7 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Period 8 11:35 AM 12:05 PM 30 min
Period 9 12:10 PM 12:40 PM 30 min
Community Day Bell Schedule w/ Mass
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:30 AM 30 min
AM Announcements 8:35 AM 8:40 AM 5 min
Period 2 8:40 AM 9:10 AM 30 min
Mass 9:15 AM 10:15 AM 60 min
Period 3 10:20 AM 10:50 AM 30 min
Period 4 10:55 AM 11:25 AM 30 min
Period 5 (Fr./So. Lunch) 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Period 6 (Jr./Sr. Lunch) 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Period 7 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Community Time 1:15 PM 2:15 PM 60 min
Period 8 2:20 PM 2:50 PM 30 min
Period 9 2:55 PM 3:25 PM 30 min